Utbildning & hjälpmedel

 

Här hittar du vårt senaste material inom reumatologi

 

Dessa kan hjälpa dig och dina patienter att få mer insikter i sjukdomen och stödja behandlingen.

Image
Dosing Card
File7 MB storlek
Doseringsinstruktion

Detta material är avsett för dig som behandlande läkare

SE-P-BK-axSpA-2300005
Reumatologi

Till dig

 

Detta är innehåll och material som endast är avsett för din användning som sjukvårdspersonal.

Image
Dosing Card
File7 MB storlek
Doseringsinstruktion

Detta material är avsett för dig som behandlande läkare

SE-P-BK-axSpA-2300005
Reumatologi

Till dina patienter

 

Det här är material och hjälpmedel som du kan ge till dina patienter.

Image
Behandlingsinformation
File500 KB storlek
Medicinkort

Detta material är avsett för patienter som har ordinerats BIMZELX®

SE-N-BK-AS-2300002

SE-P-BK-axSpA-2300024

Date of creation: June 2023

Har du någon fråga?

Välkommen att boka en tid med en UCB representant för att diskutera dina frågor mer i detalj.

Detta formulär skall ej användas för att rapportera någon biverkan eller produktreklamation. Om du önskar göra detta vänligen gör det via de sedvanliga kanalerna eller kontakta oss via formuläret här.