Välkommen

Image
BKZ home

BIMZELX® finns nu tillgängligt i Sverige.

 

Läs mer om verkningsmekanism, effekt och se forskningsresultat.

 

Image
PSO Guide

Detta material ger stöd vid patientkonsultationer.

Det bör endast användas för att informera patienter som påbörjar behandling med BIMZELX®.

Image
Vardpersonal broschyr

Denna broschyr fungerar som en guide för vårdpersonal enbart (för att guida patienter)

Den bör endast användas i samband med patienter som ordinerats BIMZELX®.

Titta på videon för att veta mer om bimekizumabs MOA

Image
clinical studies image Frame.png

En guide till bimekizumabs kliniska och vetenskapliga evidens vid måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna.

Läs mer om vetenskapen och molekylen bakom bimekizumab.

SE-P-BK-PSO-2100040

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.