Välkommen

Image
BIMZELX Homepage Image

BIMZELX® finns nu tillgängligt i Sverige

Läs mer om verkningsmekanism, effekt och se forskningsresultat.

Image
clinical studies image Frame.png

En guide till bimekizumabs kliniska och vetenskapliga evidens vid måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna.

Läs mer om vetenskapen och molekylen bakom bimekizumab.

Image
Flipbook SE

Detta material ger stöd vid patientkonsultationer.

Det bör endast användas för att informera patienter som påbörjar behandling med BIMZELX®.

Image
Vardpersonal broschyr

Denna broschyr fungerar som en guide för vårdpersonal enbart (för att guida patienter)

Den bör endast användas i samband med patienter som ordinerats BIMZELX®.

SE-P-BK-PSO-2100040

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.