Back to top

Registrera dig

Denna webbplats är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.
Denna webbplats innehåller säljfrämjande innehåll, medicinsk utbildning och patientresurser.

Vi skulle vilja hålla dig uppdaterad i ditt arbete med att tillgodose behoven för patienter som lever med allvarliga immunologiska sjukdomar och deras vårdare genom att tillhandahålla läkemedel och lösningar för att förbättra liv och samtidigt skapa värde för samhället. Genom att markera kryssrutan nedan tackar du ja till att få e-postmeddelanden från UCB.