Kvinnor och psoriasis

Bryta barriärer mot delat beslutsfattande hos kvinnor som lever med psoriasis

 

Kvinnor som lever med psoriasis kan stöta på hinder för effektivt och välgrundat beslutsfattande som vilket kan påverka deras behandling.1 Dessa frågor är särskilt viktiga när utbudet av biologiska behandlingar för måttlig till svår plackpsoriasis ökar. På den här webbplatsen finns det användbar information som kan hjälpa dig i din kliniska praktik att höja vårdstandarden för dina kvinnliga patienter som lever med psoriasis och några tips och tricks för att tillämpa delat beslutsfattande.

Image
medhub_psoriasis_1

Sjukdomsbörda

Sjukdomsbörda för kvinnor med psoriasis

 

Detta material har utvecklats av dermatologer för dermatologer för att belysa det otillfredsställda behovet av adekvat behandling och bemötande av kvinnor som lever med psoriasis. Det har för avsikt att lyfta fram uppgifter från viktiga publikationer på området, med fokus på den ökade sjukdomsbörda som upplevs av kvinnor med psoriasis, samt att tillhandahålla expertråd och uppfattningar.

Delat beslutsfattande

Vad betyder delat beslutsfattande och varför är det viktigt för kvinnor som lever med psoriasis?

 

Den här videon* sammanfattar påverkan av psoriasis på kvinnors fysiska, mentala och reproduktiva hälsa. Den beskriver de fem stegen vid delat beslutsfattande och visar hur de kan utföras för effektivt informationsutbyte och för att hantera svåra samtal i syfte att förbättra behandlingsresultaten. Genomsnittlig tid: 12 min


*video som används med tillstånd från Wiley

Proaktiv kommunikation i rätt tid

Vikten av kommunikation med kvinnliga patienter

 

Detta material har utvecklats av dermatologer för dermatologer för att belysa det otillfredsställda behovet av adekvat behandling och bemötande av kvinnor som lever med psoriasis. Det belyser data från viktiga publikationerinom området, med fokus på vikten av att i rätt tid kommunicera behandlingsalternativ under hela behandlingsresan, samt att ge expertråd och uppfattningar från dermatologer.

Referenser

  1. Murray S, Augustyniak M, Murase JE, Fischer-Betz R, Nelson-Piercy C, Peniuta M, Vlaev I. Barriärer för delat beslutsfattande med kvinnor i fertil ålder som drabbats av en kronisk inflammatorisk sjukdom: En blandad metod behöver bedömas av dermatologer och reumatologer. BMJ Open. 2021;11:e043960. 

Framställningsdatum: maj 2022
SE-P-CZ-PSO-2200003
© UCB Biopharma SRL, 2021. Alla rättigheter förbehållna.

Har du någon fråga?

Välkommen att boka en tid med en UCB representant för att diskutera dina frågor mer i detalj.

Detta formulär skall ej användas för att rapportera någon biverkan eller produktreklamation. Om du önskar göra detta vänligen gör det via de sedvanliga kanalerna eller kontakta oss via formuläret här.