IN-VITRO STUDIER VISAR ATT BLOCKERING AV IL-17A OCH IL-17F RESULTERAR I HÄMNING AV INFLAMMATIONSREAKTIONER I STÖRRE UTSTRÄCKNING EN BLOCKERING AV ENBART IL-17A1

MOA gif

 

BIMZELX ÄR DET FÖRSTA BIOLOGISKA LÄKEMEDLET SOM GODKÄNTS
FÖR PLACKPSORIASIS OCH ÄR UTFORMAT FÖR ATT
direkt och selektivt HÄMMA IL-17A OCH IL-17F3,4

Icon Icon

Härvid ger BIMZELX mer fullständig hämning av IL-17 jämfört med blockering av enbart IL-17A1,5

Icon safety 2 Icon

BIMZELX hämmar även IL-17A och IL-17F som kan komma från IL-23-beroende och -oberoende källor, vilka båda bidrar till inflammation vid psoriasis5

 

 

 

Bimzelx logo

 

SE-P-BK-PSO-2100039    Datum för utarbetande: okt 2021.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.

BIMZELX är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna personer som behöver systemisk behandling.3

Få åtkomst till förskrivningsinformation och biverkningsrapportering för BIMZELX via navigeringsfältet längst upp på varje sida

IL, interleukin; IL-17 RA, interleukin 17 receptor A; IL-17 RC, interleukin 17 receptor C.

 

References

  1. Glatt S, Baeten D, Baker T, et al. Dual IL-17A and IL-17F neutralisation by bimekizumab in psoriatic arthritis: evidence from preclinical experiments and a randomised placebo-controlled clinical trial that IL-17F contributes to human chronic tissue inflammation. Ann Rheum Dis. 2018;77(4):523-532.
  2. Kolbinger F, Loesche C, Valentin MA, et al. B-Defensin 2 is a responsive biomarker of IL-17A-driven skin pathology in patients with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2017; 139(3):923.e8. 
  3. BIMZELX SmPC 2021, available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_sv.pdf.
  4. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273)487-498.
  5. Cole S, Murray J, Simpson C, et al. Interleukin (IL)-12 and IL-18 synergize to promote MAIT cell lL-17A and IL-17F production independently of IL-23 signaling. Front lmmunol. 2020;11:585134. 

Har du någon fråga?

Har du ytterligare frågor om BIMZELX®?

Kontakta UCB