BIMZELX HJÄLPTE FLER PATIENTER ATT UPPNÅ PASI 90 VID VECKA 161–4, ÄN PLACEBO, USTEKINUMAB ELLER ADALIMUMAB

PRIMÄRA EFFEKTMÅTT:*

BE READY (N=435), 90,8 % (n=317/349) uppnådde PASI 90 vid vecka 16 med BIMZELX jämfört med 1,2 % (n=1/86) med placebo (p<0,0001);1
BE VIVID (N=567), 85,5 % (n=273/321) uppnådde PASI 90 vid vecka 16 med BIMZELX jämfört med 4,8 % (n=4/85) med placebo (p<0,0001);2
BE SURE (N=478), 86,2 % (n=275/319) uppnådde PASI 90 vid vecka 16 med BIMZELX jämfört med 47,2 % (n=75/159) med adalinumab (p<0,001;3

SEKUNDÄRT EFFEKTMÅTT:

BE VIVID, 85,0 %(n=273/321) uppnådde PASI 90 vid vecka 16 med BIMZELX jämfört med 49,7 % (n=84/163) med ustekinumab (p<0,0001)2,4

Se primära effektmåttsdata för pivotala studier

  

 

Image
Clearance card
Image
Dosing card
Image
Safety card

 

 

Bimzelx logo

 

SE-P-BK-PSO-2100039           Datum för utarbetande: okt 2021

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.

BIMZELX är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna personer som behöver systemisk behandling.5

Få tillgång till BIMZELX förskrivningsinformation via navigeringsfältet längst upp på varje sida.

BSA, Body Surface Area; CMH, Cochran-Mantel-Haenszel; IGA, Investigator’s Global Assessment; ITT, intention to treat; NRI, non-responder imputation; OLE, öppen förlängningsfas; PASI 75/90/100, ≥75/≥90/100 % förbättring från baslinjen för psoriasissjukdomens utbredning och svårighetsgrad; Q1W, varje vecka; Q4W, var fjärde vecka; Q8W, var åttonde vecka; Q12W, var tolfte vecka.

*De samprimära effektmåtten för de pivotala fas III-studierna BE READY (BIMZELX jämfört med placebo), BE VIVID (BIMZELX jämfört med placebo och ustekinumab) och BE SURE (BIMZELX jämfört med adalimumab) var PASI 90 och IGA-poäng motsvarande läkt eller nästan läkt hud (IGA 0/1) vid vecka 16.1–4 Saknade data tillskrevs icke-responder imputation; p-värden för jämförelse av behandlingsgrupper baserades på CMH-testet från den allmänna associationen.1–4

‡Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (ges som 2 subkutana injektioner om 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter. Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter som inte uppvisat någon förbättring efter 16 veckors behandling. För vissa patienter med en kroppsvikt på ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig läkning av huden vid vecka 16 kan 320 mg var fjärde vecka efter vecka 16 förbättra behandlingssvaret ytterligare.5

§Saknade data tillskrevs non-responder imputation; p-värden för jämförelse av behandlingsgrupper baserades på CMH-testet från den allmänna associationen.5

 

Referenser

  1. Gordon KB, Foley P, Krueger JG, et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdraal phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):475-486.
  2. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):487-498.
  3. Warren RB, Blauvelt A, Bagel J, et al. Bimekizumab versus adalimumab in plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021;385(2):130-141. 
  4. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273): 487-498 Supplementary appendix.
  5. BIMZELX SmPC 2021, available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_sv.pdf​.

Har du någon fråga?

Har du ytterligare frågor om BIMZELX®?

Kontakta UCB