BIMZELX är den enda IL-17-hämmaren med administrering var åttonde vecka efter initieringsperioden1−4 

Dosing 1

Den rekommenderade BIMZELX-dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (ges som 2 subkutana injektioner om 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter. *För vissa patienter med en kroppsvikt på ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig läkning av huden vid vecka 16 kan BlMZELX 320 mg var fjärde vecka efter vecka 16 förbättra behandlingssvaret ytterligare.1

 

Dosing

Den rekommenderade BIMZELX-dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (ges som 2 subkutana injektioner om 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter. *För vissa patienter med en kroppsvikt på ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig läkning av huden vid vecka 16 kan BlMZELX 320 mg var fjärde vecka efter vecka 16 förbättra behandlingssvaret ytterligare.1

 

Icon Icon


BIMZELX kan vara praktiskt för dig och dina patienter eftersom underhållsbehandlingen
endast kräver sex doser per år − en lägre doseringsfrekvens än med andra IL-17-hämmare1−6

Icon1 Icon


BIMZELX medger möjligheten att underhållsdosera var fjärde vecka för patienter med en kroppsvikt på  ≥ 120 kg som kan behöva det1

Dosing 2
Device options
 

 

 

Bimzelx logo

 

SE-P-BK-PSO-2100039           Datum för utarbetande: okt 2021

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.

BIMZELX är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna personer som behöver systemisk behandling.1

Få åtkomst till BIMZELX förskrivningsinformation via navigeringsfältet längst upp på varje sida.

*Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (ges som 2 subkutana injektioner om 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter. Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter som inte uppvisat någon förbättring efter 16 veckors behandling. För vissa patienter med en kroppsvikt på ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig läkning av huden vid vecka 16 kan 320 mg var fjärde vecka efter vecka 16 förbättra behandlingssvaret ytterligare.1 

IL-17, interleukin-17; Q4W, var fjärde vecka; Q8W, var åttonde vecka.

 

Referenser 

  1. BIMZELX SmPC 2021, available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_sv.pdf.
  2. COSENTYX (secukinumab) SmPC. 2020. Tillgänglig från https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cosentyx-epar-product­information_en.pdf. Hämtad juni 2021.
  3. TALTZ (ixekizumab) Sm PC. 2021. Tillgänglig från: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product­information/taltz-epar-product-information_en.pdf. Hämtad juni 2021.
  4. KYNTHEUM (brodalumab) SmPC. 2020. Tillgänglig från: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kyntheum-epar-product-information_en.pdf. Hämtad juni 2021.
  5. Zhang M, Carter C, Olson WH, et al. Patient preference for dosing frequency based on prior biologic experience. J Drugs Dermatol. 2017;16(3):220-226.
  6. Rigopoulos D, loannides D, Chaidemenos G, et al. Patient preference study for different characteristics of systemic psoriasis treatments (Protimisis). Dermatol Ther. 2018;31:e12592.

Har du någon fråga?

Har du ytterligare frågor om BIMZELX®?

Kontakta UCB