TA DEL AV BERÄTTELSERNA

 
 
Image
bg
BIMZELX VERKNINGSMEKANISM

Se verkningsmekanismvideon för BIMZELX,
det första biologiska läkemedlet som är utformat för
att selektivt och direkt hämma IL-17A och IL-17F1,2 

 
 

 

 

Bimzelx logo

 

SE-P-BK-PSO-2100039           Datum för utarbetande: okt 2021

BIMZELX är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna personer som behöver systemisk behandling.1

Få tillgång till BIMZELX förskrivningsinformation via navigeringsfältet längst upp på varje sida.

IGA, Investigator’s Global Assessment;  IgG1, immuglobulin G subklass 1; IL, interleukin; PASI 75/90/100, ≥75/≥90/100 % förbättring från baslinjen avseende psoriasissjukdomens utbredning och svårighetsgrad; Q4W, var 4:e vecka; Q8W, var 8:e vecka 

*De samprimära effektmåtten för de pivotala fas III-studierna BE READY (BIMZELX jämfört med placebo), BE VIVID (BIMZELX jämfört med ustekinumab och placebo) och BE SURE (BIMZELX jämfört med adalimumab) var PASl 90 och en IGA-poäng motsvarande läkt eller nästan läkt hud (IGA 0/1) vid vecka 16.2−5

Den rekommenderade dosen för vuxna patienter med plackpsoriasis är 320 mg (ges som 2 subkutana injektioner om 160 mg vardera) vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter. Man bör överväga att avbryta behandlingen hos patienter som inte uppvisat någon förbättring efter 16 veckors behandling. För vissa patienter med en kroppsvikt på ≥ 120 kg som inte uppnått fullständig läkning av huden vid vecka 16 kan 320 mg var fjärde vecka efter vecka 16 förbättra behandlingssvaret ytterligare.1

 

Referenser

  1. BIMZELX SmPC 2021, available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bimzelx-epar-product-information_sv.pdf​. 
  2. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):487-498.
  3. Reich K, Papp KA, Blauvelt A, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273): 487-498. Kompletterande bilaga.
  4. Gordon KB, Foley P, Krueger JG, et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet. 2021;397(10273):475-486.
  5. Warren RB, Blauvelt A, Bagel J, et al. Bimekizumab versus adalimumab in plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021;385(2):130-141.
  6. COSENTYX (secukinumab) SmPC. 2020. Tillgänglig från: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/cosentyx-epar-product­information_en.pdf. Hämtad juni 2021.
  7. TALTZ (ixekizumab) SmPC. 2021. Tillgänglig från: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product­information/taltz-epar-product-information_en.pdf. Hämtad juni 2021.
  8. KYNTHEUM (brodalumab) SmPC. 2020. Tillgänglig från: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kyntheum-epar-product-information_en.pdf. Hämtad juni 2021.

Har du någon fråga?

Har du ytterligare frågor om BIMZELX®?

Kontakta UCB